arrow-left
cross

De liefdadigheidsacties

Onderlinge hulp en bewustmaking van de bevolking

Onderlinge hulp en bewustmaking van de bevolking

De stichting “Fondation Alain Afflelou” werd in 2007 in Spanje opgericht, met als voorzitter de heer Alain Afflelou, die altijd al sterk betrokken was bij sociale acties. De Fondation Alain Afflelou gaf zichzelf de opdracht om de kwaliteit van het zicht en het gehoor dagelijks te verbeteren en acties op te zetten om bewust te maken van de oog- en gehoorproblemen.

TEGEN SCHOOLUITVAL

Dit is de belangrijkste actie die onder toezicht van de stichting wordt gevoerd. Ze is bedoeld om ouders te doen beseffen hoe belangrijk het is om zichtproblemen bij hun kinderen zo snel mogelijk te laten opsporen, om zo schooluitval te vermijden. De ouders worden aangespoord om geregeld controles te laten uitvoeren. Zo kunnen elk jaar, van 15 augustus tot 31 oktober, kinderen tussen 5 en 7 gratis hun ogen laten onderzoeken in de Alain Afflelou winkels. Komt er een probleem aan het licht, dan wordt een volledige uitrusting geschonken. Balans van de operatie in 2015: 28 000 controles, 22 000 brillen geschonken.

KINDEREN BESCHERMEN TEGEN DE ZON

Omdat het echt essentieel is om ouders te sensibiliseren en te informeren over het juiste gebruik van een zonnebril vanaf heel jonge leeftijd, zet de Fondation Alain Afflelou geregeld informatiecampagnes rond dat thema op.

VRIJDEN EN GOED ZIEN

De Fondation werkt in partnerschap met de Spaanse automobilistenbond "Real Automóvil Club de España" voor de uitvoering van studies rond autorijden en goed zien. Het doel is om autobestuurders te wijzen op de problemen die aan slecht zicht verbonden zijn, en om aanbevelingen hieromtrent te doen.

LE DÉSERT DES ENFANTS, IN MAROKKO

In het kader van dit project vertrekken elk jaar opticiens naar Marokko om er in een half dozijn dorpen het zicht van de bevolking te onderzoeken en eventueel Forty brillen en zonnebrillen te schenken. In 2015 vonden meer dan 800 tests plaats en werden 470 brillen uitgedeeld.